ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธุออโต้ซีสท์ 275/17-22 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หมายเลขผู้เสียภาษี 0-1035-39004-26-1
โทร. 0-2211-7345, 0-2211-6148, 0-2212-6728 โทรสาร. 0-2212-6729
www.cardecorate.com , www.decarate.com
Copy right by Cardecorate.com: Sathu Auto Seat Ltd.,Part. E-mail: contact @cardecorate.com line id: earthpuk